Verkiezingen 2021

Maandag 15 maart bij het Ontmoetingscentrum
Stembureau voor de landelijke verkiezingen.

 

Doe de gezondheidscheck voordat u naar het stemlokaal gaat

U kunt op de verkiezingsdag net als altijd stemmen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Dit jaar moet u op de dag dat u gaat stemmen wel vooraf een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

 

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal. Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

 

Mogelijkheden om te stemmen

Bij deze Tweede Kamerverkiezing heeft u de volgende (extra) mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

 

Stemmen in het stemlokaal.

Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn in alle gemeenten een aantal stemlokalen geopend, vooral voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren.

Iemand machtigen

Kiezers van 18 jaar en ouder kunnen, net als bij andere verkiezingen, iemand machtigen om hun stem voor hen uit te brengen.

Briefstemmen 70-plus

Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing ook per brief stemmen.

 

Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl