Het Bestuur

Het Ontmoetingscentrum wordt gehuurd door de Vereniging Ontmoetingscentrum Doornenburg, opgericht in 1977 met als doel “het beheer, exploiteren en in stand houden van het Ontmoetingscentrum” Het pand is eigendom van de gemeente Lingewaard.

Het bestuur van de verenging bestaat uit 5 vrijwilligers:

  • Willy Hendriks (voorzitter)
  • Will Volleberg (vice-voorzitter)
  • Karel Witjes
  • Belinda Viergever (secretaris) email: secretariaat@ocdoornenburg.nl
  • Corine Hendriks (secretaris) email: secretariaat@ocdoornenburg.nl

 

Vereniging zonder winstoogmerk!

Het bestuur heeft tot taak Het Ontmoetingscentrum draaiende te houden. Dit doen zij door beleid te maken, maar ook door financiën beheren, subsidies aan te vragen, prijsstelling te maken, aandacht te hebben voor personeel en onderhoud van het gebouw. En verder alles wat nodig is om de vereniging gezond te houden. Dat alles zónder winstoogmerk. Elk jaar opnieuw wordt de balans opgemaakt en vloeien gelden terug in de vereniging voor onderhoud en vernieuwing. Dat vraagt creativiteit van medewerkers en de vele vrijwilligers die bij het Ontmoetingscentrum betrokken zijn. Daarom zijn wij trots op alle betrokken die hierin een bijdrage leveren.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert minimaal éénmaal per maand. Heb je een vraag of opmerkingen, mail dan naar het secretariaat secretariaat@ocdoornenburg.nl. We houden je op de hoogte van de voortgang hierover.

De vereniging houdt één- tot tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering, waarvoor alle leden worden uitgenodigd. Voel je betrokken en wees welkom!


Wie zijn onze bevlogen bestuursleden?

Willy Hendriks

Ontmoetingscentrum Doornenburg

Willy over het Ontmoetingscentrum: “Doornenburg heeft een prachtig gebouw om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. Het is altijd voor iedereen open.”

Will Volleberg

Will over zijn deelname in het bestuur van het OC:
1. Ik vind het leuk om te besturen en me daar mee in te zetten voor ons dorp.
2. Goed om zo Doornenburg en zijn mensen beter te leren kennen.

Karel Witjes

Ontmoetingscentrum Doornenburg

Het Ontmoetingscentrum betekent voor Karel: “Een nuttige en waardevolle besteding van mijn pensioentijd voor het welzijn van ALLE Doornenburgers.”

Belinda Viergever

Ontmoetingscentrum Doornenburg

Secretaris

Belinda over het Ontmoetingscentrum: “Het OC betekent voor mij een ontmoetingsplaats midden in het dorp, die ik graag toegankelijk zou willen maken voor alle leeftijden en alle dorpsgenoten.”

Corine Hendriks

Ontmoetingscentrum Doornenburg

Secretaris

Corine over het Ontmoetingscentrum: “Het OC betekent voor mij een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, samen te zingen, dansen, muziek maken, sporten, vergaderen, ontspannen elkaar te informeren en inspireren.”

 

 

Geen bestuurslid en toch heel belangrijk

Jaap is weliswaar geen lid van het bestuur, maar is voor ons van belangrijke waarde als het gaat over alle financiële stromen van Het Ontmoetingscentrum.

Jaap Plattel

Ontmoetingscentrum Financiële Ondersteuning

Financiële ondersteuning

Jaap over het Ontmoetingscentrum: “Lang geleden ben ik gevraagd om het financiële huishoudboekje van het OC te verzorgen en dat doe ik nog steeds met veel plezier. Het Ontmoetingscentrum is al tientallen jaren een plaats waar altijd wat te beleven valt. Het rijke verenigingsleven van Doornenburg komt hier samen waardoor je altijd wel bekenden tegenkomt in de wandelgangen of bij de bar. En ook dat is niet onplezierig natuurlijk.”

 

Ontmoetingscentrum Doornenburg | Fotografie Marleen Bedrijfsfotografie | Hosting door Speedy-Networks | Design door Carina Claassen