Protocol beperkte opening

1        We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als Ontmoetingscentrum.

Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni 2021 voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons ontmoetingscentrum volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

1.1       Opening van ons gebouw

Binnen ons gebouw volgen wij strikt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarnaast treffen wij extra maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In dit corona-protocol leggen wij vast hoe we dit veilig gaan doen en daarom wordt dit aan alle leden, gebruikers en vaste huurders verstrekt. Daarnaast wordt dit gepubliceerd op onze website.

Het corona-protocol is geldig totdat vanuit de Rijksoverheid andere maatregelen afgekondigd worden. In dat geval zullen wij bekijken of het huidige corona-protocol voldoet of een aanpassing nodig is.

 

1.2       Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  Om ons Ontmoetingscentrum veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.

Sporten binnen is toegestaan; er mogen maximaal 30 pers. per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel. Voor personen van 18 jaar geldt: individuele sportbeoefening mag. Of in groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een instructeur.

Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.

Muziek en cultuur.

Het is weer toegestaan om binnen muziek, kunst en cultuur te beoefenen. In een ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn om individueel of in groepsverband hun kunst- en cultuurbeoefening op te pakken (dit is ongeacht de leeftijd van de personen). Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn. Voorstellingen of optredens zijn daarmee niet mogelijk.

Binnen moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen. Deze mag af als dit nodig is om te kunnen oefenen of repeteren. Voor kunst en cultuur geldt voor personen vanaf 13 jaar de anderhalve meter regel. Bij muziek geldt dit ook. Uitzondering is het repeteren met blaasinstrumenten. Hierbij moet er minimaal twee meter afstand worden gehouden.

De hygiënemaatregelen en basisregels blijven van kracht.

 • Hou u aan de looproutes om zo min mogelijk met elkaar in contact te komen.
 • Hou voldoende tijd aan bij wisseling van groepen. Zo voorkomen we zoveel mogelijk contact en is er tijd om tussentijds het interieur, sanitaire voorzieningen en gebruikte materialen te desinfecteren.
 • Gebruik zoveel als mogelijk vaste zitplaatsen.
 • Het Rijk hanteert nog steeds het dringende advies om niet te zingen.
 • Na een opkomst gaat iedereen direct naar huis. Leden komen niet veel eerder dan dat de     repetitie start.
 • Het horeca gedeelte blijft gesloten. Er mag dus geen eten en drinken verkocht / geserveerd worden.

1.3       Verantwoordelijkheid en beheer van Ontmoetingscentrum Doornenburg

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebruik van het Ontmoetingscentrum. Voor vragen over de inhoud en de naleving van dit corona-protocol zijn de gastvrouwen, Anja en Jacqueline contactpersoon. Zij zijn bereikbaar via; info@ocdoornenburg.nl of via 0481-421490

1.4       Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)

De Gemeente Lingewaard is eigenaar van het gebouw. Er is overleg geweest met Coronaloket Lingewaard. (coronaloket@lingewaard.nl) Zij hopen dat zij hiermee meer duidelijkheid geven aan onze accommodaties en verenigingen.

1.5       Welke openingstijden hanteren we?

De openingstijden zijn nog beperkt. Raadpleeg hiervoor de site.

Het is noodzakelijk vooraf te reserveren.  Daarnaast is registratie en gezondheidscheck bij binnenkomst verplicht. Formulier dient u bij binnenkomst in te vullen.

1.6       Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur van Vereniging Ontmoetingscentrum Doornenburg is verantwoordelijk.  In dienst zijn twee medewerkers, Anja en Jacqueline.

1.7       Wie zijn onze gebruikers?

Veel verenigingen, waaronder de harmonie, dansgroepen, yoga en vele andere zijn gebruikers van het Ontmoetingscentrum. Zie de website van het Ontmoetingscentrum.

1.8       Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

De Buurtzorg heeft een eigen ingang binnen het ontmoetingscentrum en hanteert eigen protocol.

 

2         Routing en inrichting

Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1       Het buitenterrein

Het buitenterrein is niet publiek toegankelijk. Alleen de harmonie kan gebruik maken van de opslagruimte achter het Ontmoetingscentrum.

2.2       Toegang tot het gebouw

Het Ontmoetingscentrum is via de hoofdingang te betreden. Bij binnenkomst is registreren en gezondheidscheck verplicht. Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers.

2.3       Capaciteit

Met het in acht nemen van 1,5 meter afstand zijn de ruimten in het dorpshuis geschikt voor de volgende aantallen aanwezigen:

 • Café de Ontmoeting in café 15 personen
 • De Vlastenzaal 30 personen
 • Zwartehofzaal 30 personen
 • Krakkedelzaal 12 personen
 • Roswardzaal 10 personen
 • Blauwehoekzaal 4 personen
 • Burgeuzaal 15 personen
 • Kloppenwaardzaal 15 personen
 • Kampzaal 6 personen

2.4       Route

De looproutes zijn zo ingericht dat de 1,5 meter richtlijn gegarandeerd is. De doorgang bij de bar wordt ingericht als eenrichtingsverkeer, afhankelijk van het gebruik van het Ontmoetingscentrum op dat moment. Dit wordt dan ter plaatse met borden duidelijk aangegeven. De medewerkers maken met de verantwoordelijke van de gebruiker specifieke afspraken over de routing van die gebruiker.

2.5       Inrichting ruimtes

Het café is het meubilair geplaatst op basis van de 1,5 meter richtlijn. Het café is alleen toegankelijk voor gebruikers van de bibliotheek.

In de overige ruimten is meubilair aanwezig en deze mag door de gebruiker in die ruimte met in achtneming van de 1,5 meter worden gehanteerd. Na gebruik dient de inrichting weer door de gebruiker te worden teruggeplaatst op de plaats bij aanvang.

De financiële sancties bij het niet naleven van de richtlijnen bij een externe controle zijn nadrukkelijk voor rekening van de gebruiker van de ruimte.

2.6       Plattegronden.

 

3         Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne

Het bestuur en medewerkers treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1       Over de toegang tot de locatie spreken we af

De medewerkers en/of bestuurslid zijn in het bezit van sleutel en openen en sluiten het Ontmoetingscentrum.

3.2        Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

Aan onze medewerkers en de gebruikers verstrekken wij de corona-protocol per e-mail. Er is ook altijd een geprint exemplaar voorhanden in het Ontmoetingscentrum. In het Ontmoetingscentrum hangen op diverse plaatsen specifieke instructies welke dienen te worden nageleefd.

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Voorkom besmetting:

 • Wij wijzen de gebruiker op de algemene hygiëne maatregelen van het RIVM via dit corona-protocol en specifieke instructies in het Ontmoetingscentrum.
 • Bezoekers worden verzocht bij het betreden van het Ontmoetingscentrum hun handen te desinfecteren met de daarvoor ter beschikking gestelde middelen bij de hoofdingang.
 • In de ruimten en bij de bar is handgel en schoonmaakmiddel aanwezig indien de gebruiker iets extra wil reinigen.

Contactoppervlakken  en aanraakpunten:

 • Contactoppervlakken en aanraakpunten worden door onze medewerkers meerdere keren per dag, zoveel mogelijk na elke wisseling schoongemaakt. De frequentie is afhankelijk van de gebruiksintensiteit en vervuiling.

Sanitair:

 • Het sanitair wordt schoongemaakt op de reguliere wijze.
 • Contactpunten en handen was-faciliteiten worden meerdere keren per dag gereinigd.
 • Op elke toiletgroep zijn zeep en papieren handdoekjes aanwezig.

 

4        Zo gaan we met elkaar om                                 

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar.  Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1       Dit verwachten we van onze bezoekers

 • Elke activiteit moet worden aangevraagd bij en goedgekeurd worden door de medewerkers en/of bestuur. Bij de aanvraag worden tijden van aanwezigheid, het aantal aanwezigen, soort van activiteit en de geboekte ruimte vastgelegd. Ook wordt de verantwoordelijke voor deze groep vastgelegd.
 • Een dergelijke aanvraag en/of reservering kan bij de medewerkers via info@ocdoornenburg.nl of via 0481-421490. De medewerker beslist of dit mogelijk is binnen de beschikbare ruimten.
 • De medewerker zal bij de eerste keer van elke groep voor de start van de activiteit met de verantwoordelijke van de groep de afspraken en dit corona-protocol doornemen. De routing voor deze specifieke groep wordt dan ook besproken evenals de afspraken met betrekking tot de horeca voor deze groep. De verantwoordelijke zal bij de start van de activiteiten deze regels en dit corona-protocol met de deelnemers van de groep bespreken en afstemmen.
 • De verantwoordelijke van de groep ziet er op toe dat het aantal afgesproken deelnemers niet overschreden wordt en zorgt er voor dat de deelnemers de gedragsregels nakomen.

4.2       Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers.

Dit protocol zal via e-mail worden verspreid en is in het Ontmoetingscentrum aanwezig. Wijzigingen zullen vermeld worden op de site.

4.3       Zo organiseren we onze vrijwilligers

De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten.

Het team van vrijwilligers wordt gevraagd te helpen bij extra activiteiten. De medewerkers van het Ontmoetingscentrum zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van vrijwilligers en zijn beschikbaar voor eventuele vragen. Vrijwilligers zijn alleen aanwezig als zij zijn ingeroosterd.

4.4       Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Vrijwilligers zullen persoonlijk of schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de algemene richtlijnen en de inhoud van dit protocol.

 

5        Programmeerkeuze

Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de beschikbare ruimtes.

5.1       Voor deze doelgroep zijn we nu open

 • Harmonie en slagwerkgroep
 • Dansgroep Mixed Moves, voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Yoga
 • Bibliotheek

Het Rijk hanteert nog steeds het dringende advies om niet te zingen.

 • Gemengd koor "de Burchtsanghers"
 • Zangvereninging Ons Verzetje

Kunnen helaas nog geen gebruik maken van het Ontmoetingscentrum.

Het horeca gedeelte blijft gesloten. Er mag dus geen eten en drinken verkocht / geserveerd worden.

 

5.2       Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis

Zie punt 5.1  Bij vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers en/of bestuur van het Ontmoetingscentrum.

We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw

 

6. Vervolgstappen:

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

 

Datum: 23 mei 2021

Naam: Ontmoetingscentrum Doornenburg

 

Gedragsregels corona-maatregelen voor alle aanwezigen in Ontmoetingscentrum Doornenburg.

Het kabinet heeft op 19 mei de 2e stap in het openingsplan gezet. Dit houdt in dat het kabinet een aantal maatregelen wil gaan versoepelen of aanpassen.

Het Ontmoetingscentrum gaat daarom beperkt open. Natuurlijk moeten we voldoen aan de corona-maatregelen, deze zijn verwerkt in deze gedragsregels (onderdeel van het corona-protocol). De gedragsregels gelden voor alle aanwezigen in het Dorpshuis.

Basisprincipes voor alle aanwezigen

 • Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts, keelpijn of kortademigheid (benauwdheid). Blijft ook thuis indien een gezinslid een van deze klachten heeft.
 • Houd 1,5 meter afstand. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van afstand.
 • Was- en/of desinfecteer de handen bij binnenkomst in het Ontmoetingscentrum
 • Betaal met PIN en het liefst contactloos.
 • Elke groep die een zaal huurt, benoemt een verantwoordelijke voor het bewaken van het corona-protocol bij de groep.
 • Afspraken over meubilair, looproutes en horeca maakt de medewerker met de verantwoordelijke van de activiteit.
 • De contactpunten worden regelmatig gereinigd. Daarnaast is in de ruimten handgel en schoonmaakmiddel aanwezig voor algemeen gebruik.
 • Volg de aanwijzingen van de medewerkers op.

 

Wil je gebruik maken van een ruimte dan dien je vooraf te reserveren.

Registratie en gezondheidscheck bij binnenkomst zijn verplicht.
Vul hiervoor het formulier in en laat het achter in de doos die hiervoor op de tafel staat.

De openingstijden van de bibliotheek:

Dinsdag 10:00 – 11:30

Woensdag 9:00 -11:30

Donderdag 9:30 – 11:30

 

 


Ontmoetingscentrum Doornenburg | Fotografie Marleen Bedrijfsfotografie | Hosting door Speedy-Networks | Design door Carina Claassen | 2024