Schrijf een bericht ...

Zorg & welzijn

Op het gebied van zorg vervuld het Ontmoetingscentrum Doornenburg ook een rol binnen onze gemeenschap.

Zo heeft Trombosedienst Gelderland bij ons op donderdagochtend van 09.00 – 09.30 uur haar prikpost en is er maandelijks een spreekuur van het participatie punt Doornenburg.

Onder andere de volgende verenigingen en stichtingen maken gebruik van het Ontmoetingscentrum

  • EHBO Lingewaard, St. Lucas Doornenburg
  • Stichting Kans Plus
  • Stichting MGZ
  • Zorgvoorziening Merlijn
  • Thomashuis Doornenburg
  • Buurtzorg Doornenburg

 

Verder zijn in het Ontmoetingscentrum te vinden:

  • Plastic zakken voor PMD afval
  • Luierzakker beschikbaar gesteld door de gemeente