50 jaar Stichting Ouderen Doornenburg

Dinsdag 26 oktober  2021 hebben we het 50 jaar jubileum van Stichting Ouderen Doornenburg gevierd.

De opkomst was fantastisch; 100 mensen hebben genoten van dit jubileum.

Er waren verschillende optredens: het Gelegenheidskoor onder de bezielende leiding van Gert Huting heeft gezongen

Ontmoetingscentrum Doornenburg Ontmoetingscentrum Doornenburg

’s middags speelde orkest Eigereid gezellige muziek

Ontmoetingscentrum Doornenburg    Ontmoetingscentrum Doornenburg

Er was een heerlijk stamppotbuffet met soep vooraf en een toetje toe

Ontmoetingscentrum Doornenburg Ontmoetingscentrum Doornenburg

Ontmoetingscentrum Doornenburg Ontmoetingscentrum Doornenburg Ontmoetingscentrum Doornenburg

 

Ontmoetingscentrum Doornenburg

Het was een fantastische dag!

Bedankt medewerkers van OC, alle vrijwilligers en natuurlijk ook het Gelegenheidkoor onder leiding van Gert Huting, de catering en het orkest “Eigereid” voor de medewerking en enthousiaste inzet.

Namens het bestuur van SOD

 

 

 

Schrijf een bericht ...