Nieuwe bridgecoordinatior

Bridgegroep Doornenburg heeft met ingang van 1 juli 2022 een nieuwe coordinator.

De opvolgster van Bertus Setz is mevrouw S.J. (Sjoukje) Veldkamp

Haar contactgegevens zijn:

Nije Wei 48, 6687EC Angeren
Telefoon: 026 3255818
Mobiel : 06 15627425
Email : sjoukje.veldkamp@kpnplanet.nl

 

Het bestuur OC Doornenburg bedankt de heer  Setz voor de prettige samenwerking en heet mevrouw Veldkamp van harte welkom!

 

Ontmoetingscentrum Doornenburg

 

 

Schrijf een bericht ...